International Business là ngành đông sinh viên đăng kí nhất ở Haaga-Helia và cũng là ngành đa quốc gia nhất. Bạn dành 3 học kì đầu học các môn đại cương, cung cấp kiến thức nền tảng về tất cả các mảng trong Business. Cách thiết kế chương trình như vậy giúp bạn có thời gian tìm hiểu và định hướng chuyên ngành mình thích. Phần thời gian còn lại bạn sẽ học sâu vào chuyên ngành đó, đi thực tập và viết luận án tốt nghiệp.

Mục tiêu của ngành Business là đào tạo sinh viên nắm bắt được cách vận hành chung của doanh nghiệp đồng thời có kiến thức chuyên môn về một mảng. Sinh viên luôn phải thuyết trình, làm dự án cho doanh nghiệp trong các môn học. Bạn có cơ hội lên ý tưởng kinh doanh qua môn Entrepreneurship (Khởi nghiệp) và nếu ý tưởng hay sẽ được Startup School của Haaga-Helia hỗ trợ để thực hiện. Bạn sẽ học được không chỉ kiến thức mà còn rất nhiều kĩ năng quan trọng cho môi trường làm việc sau này đấy!

Thông tin ngành học

Bằng cấp             Bachelor of Business

Số tín chỉ             210 ECTS (hệ tín chỉ châu Âu)

Thời gian             3.5 năm = 7 học kì

Ngôn ngữ            100% bằng tiếng Anh

Học phí                8500 euro/năm (5000 euro năm 1 với Finland Pathway Program)

Ngành học bao gồm 100 ECTS học phần đại cương, 50 ECTS học phần chuyên ngành, 30 ECTS học phần thực tập, 15 ECTS luận án tốt nghiệp và 15 ECTS học phần tự chọn.

Trong học phần chuyên ngành, sinh viên có 5 hướng học chính như sau.

  • Financial Management (Tài chính – Kế toán)
  • Human Resources Management (Quản lý nhâ(n sự)
  • Customer Relationship Management and Communication (Marketing và Truyền thông)
  • Supply Chain Management (Quản lý chuỗi cung ứng)
  • Entrepreneurship (Khởi nghiệp)

Danh sách môn học

Xem danh sách tất cả các môn học của ngành International Business của Haaga-Helia trong link sau

https://bit.ly/2AJkJ7i

Về Haaga-Helia

Haaga-Helia nằm trong top các trường đại học lớn nhất Phần Lan, với 5 campus và hơn 11,000 sinh viên trong đó 10% là sinh viên quốc tế. Trường có 9 ngành bậc Cử nhân và 3 ngành bậc Thạc sĩ bằng tiếng Anh.

Haaga-Helia nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh là trường đào tạo tốt nhất các ngành Business và Hospitality. Trường có hơn 200 đối tác khắp thế giới, rất nhiều đối tác doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên học qua dự án thực tiễn và tìm kiếm việc thực tập.

Website http://www.haaga-helia.fi

??DU HỌC PHẦN LAN VỚI FINLAND PATHWAY ??

FINLAND PATHWAY là chương trình do trường Haaga-Helia và JAMK đồng tổ chức, được thiết kế riêng cho sinh viên Việt Nam quan tâm du học Phần Lan bậc Cử Nhân. Bạn có rất nhiều lựa chọn về ngành học và đặc biệt được hưởng mức học phí ưu đãi thấp hơn 50% so với học phí gốc của 2 trường tại Phần Lan.

? Tìm hiểu thông tin trên Homepage của chương trình nhé

? http://www.finlandpathway.com