Finland Pathway, bằng cấp trường Haaga và JAMK

Chương trình Finland Pathway nhận được một thắc mắc của khá nhiều bạn rằng “Với chương trình học 1 năm tại Việt rồi 3 năm tại Phần thì bằng tốt nghiệp là do trường nào cấp và có sự khác biệt nào giữa bằng cấp học 4 năm tại Phần và chương trình Finland Pathway hay không?”

Nếu bạn có cùng thắc mắc trên thì chúng tôi xin giải đáp như sau:

  • Sinh viên học Finland Pathway có thể chọn 1 trong 2 trường Haaga-Helia và JAMK (được chọn theo ý muốn). Bằng tốt nghiệp của bạn sẽ do trường bạn chọn cấp.
  • Bằng cấp cho sinh viên Finland Pathway hoàn toàn giống với sinh viên đi học thẳng ở Phần Lan. 

Tuy học tại Việt Nam nhưng môn học thuộc chương trình bậc đại học ở Phần Lan nên bạn yên tâm sẽ không có sự khác biệt nào về bằng cấp nhé.

Hỗ trợ miễn phí thông tin về chương trình Finland Pathway và các chính sách học bổng năm 2021 vui lòng đăng ký tại:

Website: https://www.finlandpathway.com

Email: [email protected]

Hotline:  02871099257 – 0964206817ba

Finland Education Center – Cơ sở 3, Đại học Văn Lang

Chương trình Finland Pathway là gì?

Chương trình do 2 trường Đại học Khoa học Ứng dụng HAAGA-HELIA và JAMK đồng tổ chức. Với mô hình học năm 1 tại Việt Nam (với giảng viên Phần Lan) và các năm còn lại ở Phần Lan.

Các ngành học nổi trội tại trường: Business / Hospitality & Tourism / Event Management / Information Technology / Game Development / Logistics Engineering